diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Սոցիալիստական քաղաքական ուսմունքներ

Բովանդակություն

1. Սոցիալիստական քաղաքական ուսմունքների բնորոշ գծերը
2. Իշխանության լեգիտիմացման և ապալեգիտիմացման հիմնախնդիրը
3. Ազգային քաղաքականություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Աշխատանքի սկզբում անդրադառնանք Թոմաս Մորի, Թոմազո Կամպանելլայի և Սեն Սիմոնի գաղափարախոսությանը: Թոմաս Մորին և Թոմազո Կամպանելլան վերածննդի դարաշրջանի քաղաքական մտքի ներկայացուցիչներից են: Իսկ Սեն Սիմոնը տասնիններրորդ դարի քաղաքական մտքի ներկայացուցիչ:
Մորի կողմից դատապարտվում էին ավատատիրական հասարակության արատները, ազնվականության, հոգևորականության պորտաբուծությունը, աշխատավոր դասակարգի անտեսումը: Միևնույն ժամանակ նրա կողմից քննադատության էին արժանանում կապիտալիզմի առաջին դրսևորումները:
Մորը գտնում էր որ նմանօրինակ սոցիալիստական անարդարությունը ծնում է հանցագործներ: Իսկ այս հարցի հիմնական լուծում էր համարում սոցիալական հակասությունների և հակադրությունների վերացումը և իր կողմից քննադատվող հարցերի հանդեպ ուշադրության դրսևորումը: Մորի կողմից ընդգծվում էր այն հանգամանքը, որ պետությունը կախված էր հասարակության իշխող խավերից:
Ըստ Մորի համոզմունքների՝ հասարակության որոշակի հատվածի վերափոխումը չի կարող հանդիսանալ սոցիալական անարդարության վերացման և գտնում էր, որ կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ գոյություն ունի մասնավոր սեփականություն հասկացությունը:

Էջ 12 Գին 2.000 Պատվիրել