diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Վարձակալման և ֆինանսական վարձակալման գործառնություններ

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Վարձակալման էությունը, տեսակները, ֆինանսական վարձակալություն կամ լիզինգ
2. Վարձակալության և լիզինգային գործառնությունների օբյեկտները և սուբյեկտները
3. Վարձակալման և ֆինանսական վարձակալման պայմանագրերի բովանդակությունը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Էջ 17 Գին 5100 Պատվիրել