diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Քաղաքական էլիտան ԱՄՆ-ում

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԷԼԻՏԱՅԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱՆ ԱՄՆ-ՈՒՄ
1.1. ԱՄՆ-ի քաղաքական էլիտայի ձևավորման և զարգացման պատմությունը
1.2. Ամերիկյան քաղաքական էլիտայի ներքին կառուցվածքը որպես համաշխարհային քաղաքականության սուբյեկտ 21-րդ դարի սկզբին
ԳԼՈՒԽ 2. ԱՄՆ-Ի ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԷԼԻՏԱՅԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
2.1. Քաղաքական էլիտայի առանձնահատկությունները և գործառույթները ԱՄՆ-ում
2.2. Ընդդիմության գործունեությունն ԱՄՆ-ում
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

XIX դ. երկրորդ կեսին, կապված քաղաքական կյանքի կենտրոնացման և բյուրոկրատացման հետ, եկավ ներկայացուցչական կառավարման փորձի և ազատական-ժողովրդավարական արժեքների վերագնահատման շրջանը: Դա իր արտացոլումը գտավ քաղաքագետներ Վիլֆրեդո Պարետոյի` էլիտաների տեսությունում և Գաետանո Մոսկայի` քաղաքական դասի հայեցակարգում: Սակայն հայտնի ճշմարտությունը, թե ամեն նոր ընդամենը հիմնովին մոռացված հինն է, արդարացի է նաև ժամանակակից էլիտաների տեսության նկատմամբ, քանզի վերջինիս կենտրոնական գաղափարը, թե` բոլոր հասարակություններում գոյություն ունի երկու օղակ` բարձր, որի մեջ սովորաբար մտնում են կառավարողները, և ցածր, որտեղ գտնվում են կառավարվողները, հարազատ մեկնակետ է եղել անցյալի շատ մտածողների ուսումնասիրությունների համար:

Էջ 20 Գին 6000 Պատվիրել