diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Աշխատանքի արտադրողականության պլանավորումը

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Աշխատանքի արտադրողականության կառավարումը և պլանավորումը
2. Աշխատանքի արտադրողականության պլանավորումն ըստ գործոնների
3.Աշխատանքի արտադրողականության աճի պլանավորումն արտադրանքի աշխատատարության իջեցման հիման վրա
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Աշխատանքի արտադրողականության կառավարումը գործընթաց է, որը ենթադրում է ռազմավարական և օպերատիվ պլանավորում և աշխատանքի արտադրողականության բարձրացման համար կատարված ներդրումների արդյունավետության վերահսկում:

Էջ 15 Գին 4500 Պատվիրել