diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Ապահովագրական մարքեթինգ

Բովանդակություն
Ներածություն
1.Ապահովագրական մարքեթինգի էությունը
2.Մարքեթինգի կազմակերպման համակարգը
3.Ապահովագրական մարքեթինգի ծառայությունը
4.Ապահովագրության գովազդի կազմակերպումը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Էջ 18 Գին 5400 Պատվիրել