diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ eBay

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Ներածություն
1. Ծրագրավորողներից ձեռնարկատերեր: Ձևավորման և զարգացման պատմություն
2. Կորպորացիաներ
3. Հետաքրքիր փաստեր
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Էջ 13 Գին 2.000 Պատվիրել