diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Մակրոտնտեսագիտություն

Рынок труда

Բովանդակություն
Введение

Глава 1. Рынок труда: занятость и безработица
1.1 Роль рынка труда.
Регулирование рынка труда.
1.2 Сущность, виды и формы занятости<...

Էջ 42 Գին 17000 Դիտել

Մակրոտնտեսական ցուցանիշների փոփոխության միտումները ՀՀ-ում և աշխարհում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Մակրոտնտեսական ցուցանիշների փոփոխության միտումները ՀՀ-ում և աշխարհում
1.1. Մակրոտնտեսական հիմնական ցուցանիշների փոփոխության կանխա¬տես...

Էջ 48 Գին 19000 Դիտել
123