diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Մանկավարժություն

Ներառական կրթության զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Ներառական կրթության է էությունը, խնդիրները
1.1 Ներառական ուսուցման նպատակը, խնդիրները
1.2. Ներառական կրթության առավելություննե...

Էջ 53 Գին 21000 Դիտել

Լոգոպեդական աշխատանքի առանձնահատկությունները ներառական դպրոցում

Բովանդակություն
Գլուխ 1. Լոգոպեդական աշխատանքի առանձնահատկությունները ներառական դպրոցում
1.Հիմնական դպրոցներում ներառական կրթության ծրագրում չնդգրկված երեխաների հետ տարվող լոգոպեդական աշ...

Էջ 35 Գին 14000 Դիտել

Գենդերային կարծրատիպերի դրսևորման առանձնահատկությունները կրտսեր դասարանի դասագրքերում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1

Գենդեր հասկացության էությունն ու առանձնահատկությունները
1.1 Գենդեր և սեռ հասկացությունների սահմանումը և տարբերություննե...

Էջ 50 Գին 20000 Դիտել

Կակազությամբ տառապող երեխաների կլինիկական և հոգեբանական բնութագիրը

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ I. Կակազություն
1. Կակազություն: Պատմական տեղեկություններ կակազության մասին, ուսումնասիրության առարկան, սահմանումը
2. Կակազության...

Էջ 47 Գին 19000 Դիտել

Ուսանող-ուսանող հարաբերությունները

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Ուսանողների շփման հոգեբանական առանձնահատկությունները
1.1. Ուսանողները սոցիալական միջավայրում. ուսանողների սոցիալ-հոգեբանական առանձնահ...

Էջ 47 Գին 19000 Դիտել

Հնչյունների դրման առանձնահատկությունները ռնդախոսության ժամանակ

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ I. Ռնգախոսության պատմությունը, ռնդախոսության սահմանումը, տեսակները, պատճառները, տարբեր ձևերի ժամանակ ինչ հնչյուններ են խանգարվում

...

Էջ 49 Գին 19000 Դիտել

Ուսանող-ուսանող հարաբերությունները

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Ուսանողների շփման հոգեբանական առանձնահատկությունները
1.1. Ուսանողները սոցիալական միջավայրում. ուսանողների սոցիալ-հոգեբանական առանձնահ...

Էջ 47 Գին 19000 Դիտել

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 2 ԳԼՈՒԽ I. ՄԵԹՈԴԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ 5 § 1. Մաթեմատիկական տրամաբանության տարրեր 5 § 2. Ալգորիթմական նախագիտելիքներ 14 § 3. Կրտսեր դպրոցականների մեջ ալգոր

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ I. ՄԵԹՈԴԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ
§ 1. Մաթեմատիկական տրամաբանության տարրեր
§ 2. Ալգորիթմական նախագիտելիքներ
§ 3. Կրտ...

Էջ 40 Գին 12.000 Դիտել

Ժամանակի կառավարումը որպես սթրեսի հաղթահարման միջոց

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՍԹՐԵՍՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
1.1 Սթրեսը որպես հոգեբանական վիճակ
...

Էջ 80 Գին 30.000 Դիտել

Կինեզիոթերապիայի դերը մանկական ուղեղային կաթվածով հիվանդ երեխաների սոցիալական ինտեգրման հարցում

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ԿԱԹՎԱԾ. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
1.1. Մանկական ուղեղային կաթվածի տեսակները, առաջացման պատճառները
1...

Էջ 80 Գին 30.000 Դիտել
123