diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Միկրոտնտեսագիտություն

Փոքր բիզնեսի ֆինանսավորման ուղիները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1.Փոքր բիզնեսի ֆինանսավորման տեսական մոտեցումները
1.1Փոքր բիզնեսի էությունը, առավելությունները և խնդիրները
1.2 Փոքր բիզնեսի ֆինանսավորման...

Էջ 62 Գին 28000 Դիտել

Կապի և հեռահաղորդակցության ճյուղի ձեռնարկությունների /կազմակերպությունների/ նյութատեխնիկական բազայի արդիականացման տնտեսական արդյունավետության գնահատումը և բարձրացումը

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1.Կապի և հեռահաղորդակցության ոլորտի ձևավորման և զարգացման տեսամեթոդական հիմքերը
1.1. Կապի և հեռահաղորդակցության ճյուղի ձեռնարկությունների նյութա...

Էջ 70 Գին 32000 Դիտել

ՀՀ կազմակերպությունների ֆինանսական առողջացման կառուցակարգերի կիրառման հիմնախնդիրները (Ջերմուկ Գրուպ ՓԲԸ օրինակով)

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1.
Արտադրական կազմակերպությունների սնանկացման և ֆինանսական առողջացման գործընթացի տեսամեթոդաբանական հիմքերը
1.1 Կազմակերպության սն...

Էջ 69 Գին 29000 Դիտել

Փոքր հյուրանոցների գործունեության և մասնագիտացման կազմակերպումը

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1.
Փոքր հյուրանոցային ինդուստրիայի ընդհանուր նկարագիրը և դերը տնտեսության զարգացման մեջ
1.1 Հյուրանոցային ինդուստրիայի բնորոշումը...

Էջ 62 Գին 28000 Դիտել

Փոխատվական կապիտալի բնորոշումը և դրա կառավարման առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Փոխատվական կապիտալի բնորոշումը և դրա կառավարման առանձնահատկությունները
1.1. Փոխատվական կապիտալի էությունը և դրսևորման առանձնահատկությ...

Էջ 66 Գին 25000 Դիտել

Համատեղ ձեռնարկության տնտեսական արդյունավետության բարձրացման խնդիրները

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Համատեղ ձեռնարկությունների գործունեության առանձնահատկությունները և տեսական հիմքերը
1.1 Համատեղ ձեռնարկությունների էությունը, խնդիրներ...

Էջ 62 Գին 25000 Դիտել

Աշխատանքի ռեսուրսների զբաղվածության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Զբաղվածությունը որպես աշխատաշուկայի հիմնական բնութագիր
1.1 Զբաղվածության էությունը
1.2 Աշխատանքային ռեսուրսները որպես սոցիալ–տ...

Էջ 53 Գին 21200 Դիտել

Շուկայական մրցակցությունը հանրապետության առևտրի զարգացման գործում Իմեքս գրուպ ՍՊԸ-ի օրինակով

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Կատարյալ մրցակցության տեսությունը
1.1 Մրցակցության բովանդակությունը, գործառույթները, տեսակները և սուբյեկտները
1.2 Մրցակցության...

Էջ 67 Գին 26800 Դիտել

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Փոքր և միջին ձեռնարկությունների գործունեության գնահատման արդի մեթոդաբանական հիմնախնդիրները
1.1 Փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգացումն ու ...

Էջ 56 Գին 22400 Դիտել

Ձեռնարկատիրության ազատության հիմնահարցերը ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Ձեռնարկատիրության կազմակերպման սկզբունքները շուկայական տնտեսությունում և զարգացման էվոլյուցիան
1.1 Ձեռնարկատիրության էությունը նպատակ...

Էջ 61 Գին 24400 Դիտել
123