diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Միկրոտնտեսագիտություն

Մանրածախ ապրանքաշրջանառության ծավալի դինամիկայի և կառուցվածքի վերլուծությունը

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Ապրանքաշրջանառության և ապրանքաշարժի էությունն ու հասկացությունները
2. Ապրանքաշարժի և ապրանքաշրջանառության վիճակագրական ցուցանիշների համակարգը
...

Էջ 48 Գին 20000 Դիտել

Բիզնեսի զարգացման կանխատեսման էությունը

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1.Կանխատեսման դերը բիզնեսի զարգացման որոշումների կայացման գործում
1.1 Կանխատեսումը, որպես տնտեսական կատեգորիա
1.2 Կանխատեսման տես...

Էջ 60 Գին 24000 Դիտել

Փոքր բիզնեսի հարկման առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1.Հարկերի էությունը և ֆունկցիաները
1.1.Հարկը որպես տնտեսական կատեգորիա և նրա ֆունկցիաները
1.2.Հարկային քաղաքականությունը որպես տն...

Էջ 50 Գին 20000 Դիտել

Գործարարության զարգացման հիմնախնդիրները գյուղատնտեսության ոլորտում (ճյուղի օրինակով)

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Տնտեսության ագրարային հատվածում ձեռնարկատիրության առանձնահատկությունները
1.1. Ձեռնարկատիրության հասկացությունն ու բովանդակությունը գյ...

Էջ 63 Գին 25000 Դիտել
123