diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Անալիտիկ Երկրաչափություն

Կոորդինատների մեթոդը տարածության մեջ

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Կոորդինատների մեթոդը տարածության մեջ, մակերևույթի հավասարումը
2. Կոորդինատների մեթոդի կիրառությունը տարածաչափության խնդիրներ լուծելիս
Եզրա...

Էջ 15 Գին 7500 Դիտել

Հարթության նմանադրությունը

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Հարթության նմանադրությունը և դրա հիմնական հատկությունները
2. Հարթության նմանության ձևափոխությունը և դրա հիմնական հատկությունները
3. Նմանու...

Էջ 25 Գին 12500 Դիտել

Հարթության շարժումները

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Հարթության շարժումները և դրանց ընդհանուր հատկությունները
2. Հարթության շարժումների վերլուծական արտահայտությունը
3. Հարթության շարժման անշա...

Էջ 25 Գին 12500 Դիտել

Բազմությունների արտապատկերումներ և ձևափոխություններ

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Բազմությունների արտապատկերումներ և ձևափոխություններ
2. Բազմության ձևափոխությունների խումբը և դրա ենթախմբերը կառուցվածքները
Եզրակացություն Էջ 10 Գին 5000 Դիտել