diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Մագիստրոսական Աշխատանք Քրեական դատավարություն

Միջազգային քրեական դատարանի իրավազորությունը

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Միջազգային քրեական դատարանի ստեղծման նախադրյալները և ընթացքը

Գլուխ 2. Միջազգային քրեական դատարանի կառուցվածքը, իրավասությունն...

Էջ 77 Գին 30000 Դիտել

Ճանաչմանը ներկայացնելու հիմնախնդիրները և դատավարական տակտիկան

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Ճանաչման ներկայացնելը քննչական գործողությունների համակարգում
1.1 Ճանաչման ներկայացնելու հասկացությունը,նշանակությունը և պայմանները Էջ 70 Գին 28000 Դիտել

Քրեական գործ հարուցելու փուլի հիմնախնդիրները ՀՀ քրեական դատավարությունում


ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ներածություն
Գլուխ 1. Քրեական գործի հարուցումը որպես քրեական դատավարության փուլ
§ 1. Քրեական գործի հարուցման փուլի՝ որպես քրեադատավարական ինստիտուտ...

Էջ 71 Գին 35.000 Դիտել

Քրեական դատավարությանը մասնակցող անձանց պաշտպանությունը

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ
1.1.Քրեական դատավարության մասն...

Էջ 70 Գին 35.000 Դիտել

Խուզարկություն և առգրավում քննչական գործողությունների կատարման դրանց արդյունքների դատավարական ամրագրման հիմնախնդիրները ՀՀ քրդատում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Քննչական գործողությունների ընդհանուր բնութագիրը
1.1.Քննչական գործողություններ հասկացությունը
1.2.Դատարանի որոշմամբ կատարվող քն...

Էջ 75 Գին 35.000 Դիտել

Մեղադրողի կողմից մեղադրանքի փոփոխման հիմնախնդիրները ՀՀ քրեական դատավարությունում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Դատարանում մեղադրանքը փոփոխելու և գործը լրացուցիչ նախաքննության ուղարկելու ինստիտուտների հարաբերակցությունը
1.1.Մեղադրանքի փոփոխման տ...

Էջ 70 Գին 35.000 Դիտել

Իրեղեն ապացույցներ քրեական դատավարությունում

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ԱՊԱՑՈՒՅՑՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊԱՑՈՒՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
1.1.Ապացուցման հասկացությունը, առարկան և սահմանները
1.2....

Էջ 80 Գին 24.000 Դիտել