diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Բարձրագույն մաթեմատիկա

Գրաֆում կարճագույն ճանապարհի որոնման ալգորիթմների ուսումնասիրություն և վերլուծություն

Բովանդակություն
Ներածություն
1.1. Գրաֆներ
1․2․ Գրաֆների նրկայացումը
1․3․Գրաֆիկների տեսակները և նրանց տրման եղանակները
Հարակից մատրիցա
Հաճախականության մատրիցա<...

Էջ 52 Գին 24000 Դիտել