diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Քաղաքացիական դատավարություն

Քաղաքացիական դատավարության փուլերը

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Քաղաքացիական դատավարության փուլերի ընդհանուր բնութագիրը
1.1. Քաղաքացիական դատավարության փուլերի հասկացությունը
1.2. Քաղաքացիական դատավ...

Էջ 58 Գին 26500 Դիտել

Դատական ապացույցներ

Բովանդակություն
Նախաբան

Գլուխ 1 Դատական ապացուցման հասկացությունը և նպատակը
1.1 Դատական ապացուցման և ապացույցների հասկացությունը
1.2 Փաստական տվյալներ և ապացուցման ...

Էջ 58 Գին 23000 Դիտել

Դատական ներկայացուցչության տեսակները քաղաքացիական դատավարությունում

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ԴԱՏԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԸ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
1.1. Դատական ներկայացուցչության հասկացությունը և նշանակությունը<...

Էջ 55 Գին 15.000 Դիտել