diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Գյուղատնտեսություն այլ

Պլաստիկ թափոնների հիմնախնդիրները և դրանց լուծման միջազգային փորձը

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Պլաստիկ. Արտադրությունը, կիրառությունն ու օգուտը հասարակության համար
2. Պլաստիկ թափոնների հիմնահարցերն աշխարհում
3. Պլաստիկ թափոններ...

Էջ 15 Գին 6500 Դիտել

Պլաստիկ թափոնների հիմնախնդիրները Հայաստանում և դրանց լուծման ուղիները

Բովանդակություն

1. Պլաստիկ թափոնների հիմնախնդիրներն ու թափոնների համակարգի ռազմավարությունն Հայաստանում
2. Կառավարություն-մասնավոր սեկտոր համագործակցությունը Հայաստանում՝ թափոննե...

Էջ 16 Գին 6500 Դիտել

Инструменты государственной финансовой поддержки сельского хозяйства, повышение их эффективности

Բովանդակություն
Глава1.
Теоретические подходы к финансированию сельского хозяйства
1.1 Государственная поддержка сельского хозяйства: содержание, принципы осуществления
1.2...

Էջ 21 Գին 8000 Դիտել