diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Ֆինանսներ

Տնտեսական շահույթ

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Ներածություն
1. Շահույթի էությունը և տնտեսական բովանդակությունը
2. Տնտեսական շահույթը որպես գործոնային եկամուտ
3. Տնտեսական շահույթի աղբ...

Էջ 15 Գին 3.000 Դիտել

Փոխառու կապիտալի կառավարումը

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Ներածություն
1. Փոխառու կապիտալի կազմը
2. Պարտատոմսերը որպես փոխառու միջոցների ձևավորման աղբյուր
3. Վարկավորման գործընթացի կազմակերպումը...

Էջ 10 Գին 2.000 Դիտել

Առևտրական կազմակերպությունների շրջանառու միջոցներ

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Ներածություն
1.Առևտրական կազմակերպության շրջանառու միջոցների ընդհանուր բնութագիրը
2.Շրջանառու միջոցները և ֆինանսական արդյունքը
3.Շրջանառ...

Էջ 15 Գին 3.000 Դիտել