diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Իրավագիտություն այլ

Ազգային ժողովի նիստում հարցերի քննության կարգը

Բովանդակություն

Ներածություն
Ազգային ժողովի նիստում հարցերի քննության կարգը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


1.«Ազգային Ժողովի կա...

Էջ 11 Գին 2.200 Դիտել