diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Կուրսային Քաղաքագիտություն

Լիդերությունը և ինքնակազմակերպումը համաշխարհային համակարգում

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ԼԻԴԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ
1.1. Գլոբալ կարգավորման հասկացությունը և տիպաբանությունը
1.2....

Էջ 23 Գին 3.000 Դիտել

Քաղաքական էլիտան ԱՄՆ-ում

Ամերիկյան քաղաքագետների շրջանում սուր քննարկումներ են գնում առ այն, թե ով է հանդիսանում ԱՄՆ-ի քաղաքական կառավարման սուբյեկտ: Վեճի առարկա է հանդիսանում ներքին կառուցվածքը, որակական բնութագրերը, քաղաքակ...

Էջ 20 Գին 4.000 Դիտել

Լիդերությունը և ինքնակազմակերպումը համաշխարհային համակարգում

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ԼԻԴԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ
1.1. Գլոբալ կարգավորման հասկացությունը և տիպաբանությունը
1.2. Լիդերո...

Էջ 18 Գին 7000 Դիտել

Քաղաքական մտքի ծագումն ու զարգացումը

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Քաղաքական գաղափարների ծագումը Հին Աշխարհում
2. Անտիկ աշխարհի քաղաքական միտքը
3. Պլատոնի և Արիստոտելի քաղաքական հայացքները
4. Հին Հռո...

Էջ 25 Գին 9000 Դիտել