diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Մենեջմենթ

Աշխատանքային մասնակցությունը որպես կազմակերպական վարքագծի կառավարման մեթոդ. առավելությունները, թերությունները, կիրառելիությունը (կազմակերպության օրինակով)

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1․ Մարդը կազմակերպական համակարգում և վարքագծի ներկազմակերպական միջավայրը
1․1. Կազմակերպական վարքագծի առարկան և կազմակերպության սոցիոմշակ...

Էջ 49 Գին 23000 Դիտել

Դրամական հոսքերի կառավարումը ՀՀ առևտրային կազմակերպության օրինակով(Երևանի կոնյակի գործարան)

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Առևտրային կազմակերպությունների դրամական հոսքերի կառավարման տեսական և մեթոդաբանական հիմքերը
1.1 Դրամական հոսքերի էությունը և դասակարգո...

Էջ 57 Գին 26000 Դիտել

Կառավարչական որոշումների ընդունման իրագործման առանձնահատկությունները ՏՏ կազմակերպություններում (կազմակերպության նյութերով)

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Կառավարչական որոշումների դերը ևնշանակությունը կազմակերպությունում
1․1 Կառավարչական որոշումների էությունը, դասակարգումը և ընդունման փո...

Էջ 64 Գին 30000 Դիտել

Միապետական կառավարման համակարգը Արևմտյան Եվրոպայում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Միապետական կառավարումը որպես պետական կառավարման ձև
1.1 Միապետական կառավարման հատկանիշները
1.2 Միապետական կառավարման էվոլյուցիա...

Էջ 67 Գին 32000 Դիտել

Ռազմավարական պլանավորման առանձնահատկությունները առևտրային բանկերում (առևտրային բանկի օրինակով)

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Պլանավորման դերը և նշանակաությունը առևտրային բանկերում
1.1 Պլանավորման էությունը և տեսակները
1.2 Առևտրային բանկերում պլանավորմ...

Էջ 65 Գին 31000 Դիտել

Արտաքին միջավայրի անորոշության գործոնի ազդեցությունը ֆիրմայի ռազմավարության մշակման վրա (Տուրիստական կազմակերպության օրինակով)

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Արտաքին միջավայրի վերլուծության տեսական մոտեցումները
1.1 Արտաքին միջավայրի էությունը և դրա վրա ազդող գործոնները
1.2 Ար...

Էջ 69 Գին 33000 Դիտել

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման առանձնահատկությունները գյուղատնտեսությունում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Մարդկային ռեսուրսների հայեցակարգը և կանոնակարգման դիրքորոշումը
1.1.Մարդկային ռեսուրսների հայեցակարգի ձևավորման պայմանները և տեսամեթոդական հիմ...

Էջ 67 Գին 30000 Դիտել

Արտադրության օպերատիվ կառավարումը

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Արտադրության կառավարման էությունը և առանձնահատկությունները
1.1. Արտադրության կառավարման էությունը և մեթոդները
1.2. Արտադրության կառավա...

Էջ 62 Գին 29000 Դիտել

ՀՀ ծառայությունների ոլորտի զարգացման հեռանկարները ՎՏԲ-ի օրինակով

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Ծառայությունների ոլորտի առաձնահատկությունները և դերը տնտեսության զարգացման համատեքստում
1.1. Ծառայությունների բնորոշումը և դասակարգումը
...

Էջ 66 Գին 30000 Դիտել

Դեբիտորական պարտք և շրջանառու ակտիվների կառավարում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Շրջանառու ակտիվների կառավարումը
1.1. Ֆինանսական կառավարման առանձնահատկությունները կազմակերպություններում
1.2. Շրջանառու ակտիվն...

Էջ 65 Գին 27000 Դիտել
123456