diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Տնտեսագիտություն այլ

Խումբ 1․

10 էջ ծավալով անվճար աշխատանքներ diplom.am-ում

1. Կրտսեր դպրոցականների ալգորիթմական և տրամաբանական մտածողությունը զարգացնելու ուղղությամբ աշխատանքների ձևերը և կազմակերպման մեթոդները մաթ...

Էջ - Գին - Դիտել

Խումբ 2․

10 էջ ծավալով անվճար աշխատանքներ diplom.am-ում

11. Ծնունդը և երեխայի հարմարումը կյանքին, նորածնի ռեֆլեքսները
12. Հոգեվերլուծության փիլիսոփայությունը, փիլիսոփայական մարդաբանությու...

Էջ - Գին - Դիտել

Բիզնես մշակույթը Չինաստանում

Չինաստանի բիզնես գործունեության պրակտիկան խստորեն տարբերվում է արևմտյան երկրների բիզնես մշակույթից, որին մենք սովոր ենք: Չինաստանի տնտեսության չափազանց բաց լինելու հետ միաժամանակ, ինչպես նաև 2008թ-ին ...

Էջ 6 Գին 700 Դիտել

Բիզնես մշակույթը Թուրքիայում

Բիզնես մշակույթի ուսումնասիրությունը Թուրքիայում կարևորվում է այն հանգամանքով, որ տեղի բնակչությունը հիմնականում մուսուլմանները: Դրա հետ կապված էլ սույն հարցի ուսումնասիրության դեպքում կարևոր նշանակու...

Էջ 6 Գին 700 Դիտել

Ջեներալ էլեկտրիկ

Բովանդակություն

Ներածություն
Ջեներալ Էլեկտրիկ ընկերության ընդհանուր բնութագիրը, ֆինանսական ցուցանիշները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

...

Էջ 11 Գին 1.500 Դիտել