diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Աշխատանքի սոցիոլոգիա

Սոցիալական գործընկերությունն աշխատանքի ոլորտում

Բովանդակություն
Ներածություն
1.Սոցիալական գործընկերության էությունը աշխատանքային հարաբերությունների ոլորտում
2.Սոցիալական գործընկերության սուբյեկտները, օբյեկտը և առարկան
3....

Էջ 15 Գին 4500 Դիտել

Սոցիալ-աշխատանքային հարաբերությունների առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
Ներածություն
1.Սոցիալ-աշխատանքային հարաբերությունների առանձնահատկությունները
2. Սոցիալ-աշխատանքային հարաբերությունների մեկնաբանման սոցիոլոգիական տեսություններ
Էջ 20 Գին 6000 Դիտել

Զբաղվածություն և գործազրկություն

Բովանդակություն
Ներածություն
1.Գործատուների վարքը և աշխատանքի պահանջարկ
2.Զբաղվածություն և աշխատանքի շուկա
3.Աշխատաշուկայի սեգմենտացիայի գործոնները
4.Աշխատուժի վարձմ...

Էջ 17 Գին 5100 Դիտել

Աշխատանքի սոցիալական բովանդակություն

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Աշխատանքի հասարակական գործառույթները
2. Վերաբերմունքն աշխատանքի նկատմամբ, դրա հիմնական տարրերը և ցուցանիշները
3. Աշխատանքի, մասնագիտության հ...

Էջ 18 Գին 5400 Դիտել

Աշխատանքի սոցիոլոգիայի էությունը

Բովանդակություն
Ներածություն
1.Աշխատանքի սոցիոլոգիան որպես միջին մակարդակի սոցիոլոգիական տեսություն
2. Աշխատանքի սոցիոլոգիայի առանձնահատկությունները և կայացման պատմությունը
...

Էջ 17 Գին 5100 Դիտել

Տնտեսական գաղափարախոսություն

Բովանդակություն
Ներածություն
1.Տնտեսական գաղափարախոսության էությունը
2.Տնտեսական գաղափարախոսության տիպերը
3.Գաղափարախոսական համակարգերի համեմատական բնութագիրը
Եզրակա...

Էջ 15 Գին 4500 Դիտել

Ձեռներեցություն

Բովանդակություն
Ներածություն
1.Ձեռներեցությունը` որպես տնտեսական գործառույթ և պատմական երևույթ
2. Ձեռներեցները որպես սոցիալական խումբ
3. Ժամանակակից ձեռներեցության առանձնահ...

Էջ 15 Գին 4500 Դիտել

Տնտեսական կազմակերպություններ

Բովանդակություն
Ներածություն
1.Տնտեսական կազմակերպություններ.հասկացություն և հատկանիշներ
2. Տնտեսական կազմակերպությունների մեկնաբանման տեսությունները
3. Տնտեսական կազմակերպ...

Էջ 13 Գին 3900 Դիտել

Տնտեսական մշակույթը որպես տնտեսական վարքի կարգավորիչ

Բովանդակություն
Ներածություն
1.Տնտեսական մշակույթ հասկացությունը,դրա առանձնահատկությունները
2. Տնտեսական մշակույթի տեղը տնտեսության զարգացման սոցիալական մեխանիզմում
3. Տնտե...

Էջ 13 Գին 3900 Դիտել

Տնտեսական վարքի խթանման մեխանիզմները

Բովանդակություն
Ներածություն
1.Տնտեսական գործունեության սուբյեկտների վարքի խթանում
2. Խթանները և դրանց տեսակները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ...

Էջ 10 Գին 3000 Դիտել
12