diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Կուրսային Միջազգային տնտեսագիտություն

Միջազգային ապրանքային բորսայի կազմակերպումը և գործունեությունը

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱՅԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
1.1. Միջազգային ապրանքային բորսայի հասկացությունը
1.2. Միջազգային ապրանքային բորսայի գործառույթները
...

Էջ 20 Գին 4.000 Դիտել

Միջազգային կոմերցիոն գործունեության էությունը և խնդիրները

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Միջազգային կոմերցիոն գործունեության էությունը և բովանդակությունը
2. Միջազգային կոմերցիոն գործունեության խնդիրները և իրականացման մեթոդները
3....

Էջ 17 Գին 2.000 Դիտել

Միջազգային կոմերցիոն գործունեության զարգացման հիմնական փուլերը

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Միջազգային կոմերցիոն գործունեության հասկացությունը
2. Միջազգային կոմերցիոն գործունեության զարգացման հիմնական փուլերը
Եզրակացություն<...

Էջ 17 Գին 2.500 Դիտել