diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Գործավարություն

Գործարարական գործունեության շրջանակներում կնքվող պայմանագրերի առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1 ․ Պայմանագրային իրավահարաբերությունների դերն ու մասնակիցների կազմը գործարարական գործունեության մեջ
1 ․ 1 Պայմանագրի դերը գործարարական գործունե...

Էջ 60 Գին 25000 Դիտել

Պայմանագրի դերը գործարարական հարաբերությունների կարգավորման գործում

ՊԼԱՆ
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ԳՈՐԾԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
1.1. Գործարարական հարաբերությունների էությունը
1.2. Գործարարական հարաբերություններին մասնակ...

Էջ 50 Գին 20000 Դիտել