diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Տնտեսագիտության տեսություն

Տնտեսական դիվանագիտություն (Իտալիա)

Բովանդակություն

Ներածություն
Տնտեսական դիվանագիտություն (Իտալիա)
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Васильев Л.С. История Востока. Т И. ...

Էջ 11 Գին 1.600 Դիտել

Մեզ շրջապատող փոխարինիչները. պահանջարկի հասկացությունը

Բովանդակություն

Ներածություն
Մեզ շրջապատող փոխարինիչները. պահանջարկի հասկացությունը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


1. Կիրակոսյա...

Էջ 12 Գին 1.800 Դիտել

Բեռնափոխադրումների ապահովագրությամբ հատուցումների իրականացման կարգը

Ներածություն
1. Ապահովագրության նշանակությունը և ապահովագրության պայմանները
2. Բեռնափոխադրումների ապահովագրությամբ հատուցումների իրականացման կարգը
Եզրակացություն
Օգտագործվա...

Էջ 16 Գին 2.500 Դիտել

Արտադրության գործոնների պահանջարկ և ռեսուրսների օգտագործման կանոնները

Ներածություն
1. Արտադրության հիմնական գործոնները
2. Արտադրության գործոնների պահանջարկը
3. Ռեսուրսների օգտագործման կանոնները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ց...

Էջ 24 Գին 3.500 Դիտել

Տարային տնտեսությունը և դրա կորուստների կրճատումը (առևտրային կազմակերպության օրինակով)

Պլան

Ներածություն
1. Տարայի դերն ու նշանակությունը ապրանքների փոխադրման և պահպանման գործում
2. Տարայի դասակարգումը և տեսակները
3. Տարայի տնտեսության կազմակերպման վի...

Էջ 19 Գին 2.500 Դիտել

Գնաճով պայմանավորված սխալ պատկերացումներ Ժամանակը աշխատում է մեր օգտին

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Ներածություն
1. Գնաճի հասկացությունը և դրա վրա ազդող գործոնները
2. Գնաճով պայմանավորված սխալ պատկերացումներ: Ժամանակը աշխատում է մեր օգտին
Էջ 15 Գին 2.000 Դիտել