diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Քրեաբանություն

Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների քրեաբանական բնութագիրը

Բովանդակություն
Ներածություն

1. Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների քրեաբանական բնութագիրը

2. Քննության սկզբնական փուլը /տեղանքի զննում, տրանսպորտային միջոցի զննում...

Էջ 30 Գին 12000 Դիտել