diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Միկրոտնտեսագիտություն

ՓՄՁ խթանման հնարավորությունները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Գլուխ. 1. ՓՄՁ խթանման հնարավորությունները ՀՀ-ում
1.1 ՓՄՁ կարգավորման օրենսդրաիրավական հիմքերը ՀՀ-ում
1.2 ՓՄՁ խթանման ֆինանսավարկային լծակները ՀՀ-ում

...

Էջ 16 Գին 5000 Դիտել

Մանրածախ առևտրի զարգացումը և բարելավման խնդիրները

Բովանդակություն
Գլուխ. 1 Մանրածախ առևտրի զարգացումը և բարելավման խնդիրները
1. 1 Մանրածախ առևտրի զարգացումը և բարելավման խնդիրները
1. 2 Մանրածախ առևտրական ցանցի տեսակները և բնութագ...

Էջ 20 Գին 8000 Դիտել

Մանրածախ առևտրական ցանցի տեղաբաշխվածությունը և զարգացման միտումները

Բովանդակություն
Գլուխ 1. Մանրածախ առևտրական ցանցի տեղաբաշխվածությունը և զարգացման միտումները
1. 1 Մանրածախ առևտրական ցանցի տեղաբաշման սկզբունքերը և ռազմավարությունը
1.2 ՀՀ մանրածա...

Էջ 17 Գին 5000 Դիտել

Առևտրամիջնորդային գործառնություններ

Բովանդակություն
Գլուխ 3. Առևտրամիջնորդային գործառնություններ
3.1. Առևտրամիջնորդային գործառնությունների արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
3.2. Առևտրամիջնորդային գո...

Էջ 15 Գին 5000 Դիտել

ՀՀ-ում ձեռնարկատիրական գործունեության հիմնախնդիրները

Բովանդակություն
Գլուխ 2. Ձեռնարկատիրական գործունեության կարգավորման և խթանման միջազգային փորձը
2.1. Ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացման վրա ազդող գործոնների գնահատման միջազգային փոր...

Էջ 40 Գին 16000 Դիտել

Подходы к модернизации складских помещений компании СП ООО “Роял Армения” в Ереване

Բովանդակություն
Глава 1. Подходы к модернизации складских помещений компании СПООО “Роял Армения” в Ереване
1.1 Виды продукции компании СПООО “Роял Армения” в Ереване
1.2 Существу...

Էջ 46 Գին 20000 Դիտել

Փոքր ու միջին բիզնեսի կայացման առանաձնահատկությունները և խնդիրները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. ՓՄՁ և հարկային համակարգի ձևավորման մեթոդական հիմքերը և օրենսդրական դաշտի կատարելագործումը
1.1. ՓՄՁ-ների տեղը և դերը տնտեսական հարաբերությունն...

Էջ 61 Գին 26000 Դիտել

Ձեռնարկատիրական բիզնեսի ներքին վտանգների ռիսկերի նվազեցման ուղիները և մեթոդները «Գրանդ քենդի» օրինակով

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Ձեռնարկատիրական բիզնեսի ներքին վտանգներն ու ռիսկերը. դրանց նվազեցման մոտեցումները
1.1 Ձեռնարկատիրական բիզնեսի էությունը և գործունեության առան...

Էջ 69 Գին 28000 Դիտել

Անվճարունակության գործընթացի կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Անվճարունակության տնտեսական բովանդակությունը
«Անվճարունակություն» հասկացության էությունը և հիմնական պատճառները
1.2 Անվճարունակ...

Էջ 68 Գին 29000 Դիտել

Կազմակերպության կուլտուրայի և կերպարի ձևավորման ու զարգացման միտումները (Պրենտուն Թրավլ) կազմակեպության օրինակով

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Կազմակերպության կուլտուրայի և կերպարի ըմբռնումները
1.1. Կառավարումը որպես մշակույթ. Կազմակերպության կուլտուրայի և կերպարի հիմնական բաղադրատար...

Էջ 61 Գին 27000 Դիտել
123