diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Կուրսային էկոնոմետրիկա

Պարամետրերի նկատմամբ գծային և ոչ գծային մոդելներ և դրանց գնահատումը, լոգարիթմական և կիսալոգարիթմական մոդելներ, էլաստիկություն

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Պարամետրերի նկատմամբ գծային և ոչ գծային մոդելներ և դրանց գնահատումը
2. Լոգարիթմական և կիսալոգարիթմական մոդելներ, էլաստիկություն
Եզրա...

Էջ 20 Գին 2.500 Դիտել