diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Հայոց պատմություն

Ազատագրական պայքարի վերելքը 19-րդ դարի 60-80-ական թվականներին

XIX-րդ դարի 2-րդ կեսը հայ ժողովրդի մղած դարավոր ազատագրական պայքարի համար առանձնահատուկ նշանակություն ունի: Սույն ժամանակաշրջանում էր, որ սկզբնավորվեց և ողջ ուժգննությամբ պայթեց մեր ժողովրդի բարձրագու...

Էջ 22 Գին 3.000 Դիտել