diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Քիմիա

Ամինաթթուներ

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Գրականության ակնարկ
1.1. Ամինաթթուներ, դասակարգումը, ստացումը
1.2. Ամինաթթուների կենսաբանական և դեղաբանական ազդեցությունը
1.3. ...

Էջ 19 Գին 8000 Դիտել