diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Հայոց լեզու և գրականություն

Պատկերավորման-արտահայտչական համակարգ

Բովանդակություն

Գլուխ 2. Պատկերավորման-արտահայտչական համակարգ
2.1 Պատկերավորման համակարգ
2.1.1 Փոխաբերություն
2.1.2 Անձնավորում
2.1.3 Չափազանցություն
...

Էջ 28 Գին 11000 Դիտել

Դարձվածքների և ասացվածքների ուսումնասիրումը բնագրի շուրջ աշխատանքների ընթացքում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ առաջին. Դարձվածքները և ասացվածքները ժամանակակից հայերենում
1.1 Դարձվածքները ժամանակակից հայերենում
1.2 Ասացվածքները ժամանակակից հայերենու...

Էջ 33 Գին 11000 Դիտել

Եղիշե Չարենցի «Երկիր Նաիրի» վեպը

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ առաջին. Վահան Տերյանի և Եղիշե Չարենցի «Երկիր Նաիրի»-ները
Գլուխ երկրորդ. Եղիշե Չարենցի «Երկիր Նաիրի» վեպի սյուժեն և կերպարները
Գլուխ երրոր...

Էջ 40 Գին 16000 Դիտել

Հոլովական զուգաձևությունների դրսևորումը Թումանյանի պոեմներում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1 . Զուգաձևություններ
1.1. Զուգաձևություններ: Դրանց տեսակները
1.2. Զուգաձևությունները հոլովական համակարգում
Գլուխ 2. Հոլովական զու...

Էջ 41 Գին 15000 Դիտել

Հովհաննես Թումանյանի «Սասունցի Դավիթ» էպոսը

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. «Սասնա ծռեր» էպոսի գեղարվեստական մշակումների գեղարվեստական առանձնահատկությունները
Գլուխ 2. Հ. Թումանյանի «Սասունցի Դավիթ» էպոսը
Ա. Էպո...

Էջ 52 Գին 21000 Դիտել

Միքայել Նալբանդյանի Ազատության շեփոր երգերի ուսուցումը

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Միքայել Նալբանդյանը ազատության երգիչ
Գլուխ 2. Նալբանդյանի ստեղծագործության ուսուցումը
Եզրակացություն

Հատված
Մ. Ն...

Էջ 33 Գին 13000 Դիտել

Սրբազան ուխտի զարգացումները Եղիշեի Վարդանի և հայոց պատերազմի մասին երկում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Եղիշեի, Վասն Վարդանայ և հայոց պատերազմիե երկը
1.1Պատմական իրողության գեղարվեստական մարմնավորումը
1.2 Եղիշեի երկի առանձնահատկություններ...

Էջ 44 Գին 18000 Դիտել

Ժամանակակից տնտեսագիտական անգլերեն բառանյութի ներմուծման և ամրապնդման ռազմավարությունները ՀՀ ավագ դպրոցում

Բովանդակություն
Գլուխ 1. Բառապաշարային կոմպետենցիան որպես բառապաշարի իմացության և գործածության նախադրյալ
1.1 Բառապաշարային կոմպետենցիան՝ որպես սովորողների հաղորդակցական կարողությունների ...

Էջ 21 Գին 8000 Դիտել

Բազմիմաստ ածականներ Դ. Դեմիրճյանի «Վարդանանք» պատմավեպում

Բովանդակություն
Ներածություն
ԳԼՈՒԽ 1. Ածականկի քերականագիտական ըմբռնումը (Հարցի Պատմություն)
ԳԼՈՒԽ 2. Բազմիմաստ ածականների թեմատիկ խմբերն ըստ Դ. Դեմիրճյանի «Վարդանանք» պատմավեպի Էջ 45 Գին 18000 Դիտել

Միակազմ նախադասությունները Վ. Տերյանի պոեզիայում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1.
1. Դիմավոր միակազմ նախադասությունները Վահան Տերյանի պոեզիայում
2. Դիմավոր միակազմ նախադասությունների ոճական արժեքը Վահան Տերյանի ստեղծ...

Էջ 40 Գին 16000 Դիտել
12