diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Մագիստրոսական Աշխատանք Ֆինանսներ

Անձնական ապահովագրություն

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Անձնական ապահովագրության էությունը և տեսակների դասակարգումը
1.1. Անձնական ապահովագրության էությունը.
1.2. Անձնական ապահովագրու...

Էջ 72 Գին 28000 Դիտել

ՀՀ ապահովագրական շուկա

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Ապահովագրության տեղը և դերը տնտեսական համակարգում
1.1 Ապահովագրությունը որպես տնտեսական կատեգորիա
1.2 Ապահովագրության շուկայի ...

Էջ 100 Գին 45000 Դիտել

Բյուջետային գործընթացի կազմակերպումը տեղական ինքնակառավարման համակարգում ՏԻՄ

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ առաջին. Տեղական ինքնակառավարման սկզբունքները և մարմինների լիազորությունները
1.1 Տեղական ինքնակառավարման համակարգի էվոլյուցիան ՀՀ-ում
Էջ 80 Գին 35000 Դիտել