diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Անասնաբուժական գինեկոլոգիա

Կաթնագեղձի ֆիզիոլոգիան

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Կրծքի հետազոտություն. կրծքի տարողության որոշում
2. Անատոմիաֆիզիոլագիական տվյալ մի շարք կենդանիների կաթնագեղձերի մասին
Եզրակացություն
...

Էջ 15 Գին 4500 Դիտել

Կաթնագեղձի հիվանդությունները

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Մաստիտները և նրանց դասակարգումը
2. Սպեցիֆիկ մաստիտներ
3. Կրծքի տրավմատիկ վնասվածքները և դրանց հետևանքները
4. Կրծքի ֆունկցիոնալ խանգար...

Էջ 20 Գին 6000 Դիտել