diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Կուրսային Արդյունաբերություն

Երևան գարեջուր

Բովանդակություն

1. Ներածություն
2. Գարեջրի շուկայի ուսումնասիրությունը
3. Երևան գարեջուր ընկերության արտադրատնտեսական կարգավիճակը
4. Երևան գարեջուր ընկերութ...

Էջ 30 Գին 4.500 Դիտել