diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Կուրսային Կոմերցիա

Ապրանքների առքուվաճառքի միջնորդային գործառնությունները

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Ներածություն
1. Առևտրամիջնորդային գործառնությունների էությունը և խնդիրները
2. Առևտրամիջնորդային գործառնությունների կազմակերպական ձևերը և տեսակն...

Էջ 17 Գին 3.000 Դիտել