diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Ապրանքագիտություն

Բնական կաշվի սպառողական հատկությունները

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Բնական կաշվի կարևորագույն հատկությունները և դրանց ձևավորման գործոնները
1.1 Տարբեր կենդանիների մաշկի կառուցվածքը՝ որպես պատրաստի կաշվի որակի գ...

Էջ 68 Գին 30000 Դիտել