diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Մագիստրոսական Աշխատանք Իրավագիտություն այլ

Միջազգային քրեական դատարանի իրավազորությունը

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Միջազգային քրեական դատարանի ստեղծման նախադրյալները և ընթացքը

Գլուխ 2. Միջազգային քրեական դատարանի կառուցվածքը, իրավաս...

Էջ 77 Գին 33000 Դիտել

Պետական մարմինների դասակարգում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Պետական մարմինների դասակարգման տեսական հիմնահարցեր
1.1 Պետական մարմինը` որպես պետական ապարատի բաղկացուցիչ մաս
1.2 Պետական մարմ...

Էջ 85 Գին 34000 Դիտել

Նախագահի ինստիտուտները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Նախագահի ինստիտուտի սահմանադրաիրավական կարգավիճակը
1.1 Նախագահի ինստիտուտի կայացման պատմական նախադրյալները
1.2 Նախագահի ինստիտ...

Էջ 82 Գին 35000 Դիտել

Եվրոպական միության դատարանի կառուցվածքը և գործառույթները

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Եվրոպական Միության դատարանի կառուցվածքը
1.1.Եվրոպական Միության դատարանը որպես Եվրոպական Միության դատական իշխանության բարձրագույն մարմ...

Էջ 82 Գին 41.000 Դիտել