diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Տնտեսագիտություն այլ

Ապրանքի ծագման երկրի որոշման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Ապրանքի ծագման երկրի որոշման ընդհանուր սկզբունքները
1.1. Ապրանքի ծագման երկրի որոշման կանոնները և դրանց նշանակությունը
1.2 Մաքսային մա...

Էջ 64 Գին 29000 Դիտել

Փոքր բիզնեսի հիմնախնդիրները ուղևորատար տրանսպորտում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Փոքր բիզնեսի էությունը, նշանակությունը և դրա զարգացման հեռանկարները
1.1 Փոքր բիզնեսի էությունը և զարգացման միտումները
1.2 Փոքր բիզնեսի...

Էջ 65 Գին 30000 Դիտել

Հեռահաղորդակցային տեխնոլոգիաների և ծառայությունների զարգացման միտումները

Բովանդակություն


Ներածություն
Գլուխ 1. Հեռահաղորդակցային տեխնոլոգիաների և ծառայությունների տեսական մոտեցումները
1.1 Հեռահաղորդակցային տեխնոլոգիաների և ծառայությունն...

Էջ 40 Գին 18000 Դիտել

Հյուրանոցում Երեխաների խնամքի ծրագրի մշակում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Հյուրանոցային ինդուստրիան և նրա կառուցվածքը
1.1. Հյուրանոցային ինդուստրիան և նրա կառուցվածքը
1.2. Հյուրանոցային ծառայությունների նկարա...

Էջ 50 Գին 22000 Դիտել

Շիրակի մարզի զբոսաշրջային գրավչությունը,վանական համալիրները

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Շիրակի մարզի բնաշխարհագրական առանձնահատկությունները
1.1 Մարզի աշխարհագրական դիրքը, բնական և մարդկային ռեսուրսները
1.2 Շիրակի մարզի զբո...

Էջ 66 Գին 29000 Դիտել

Տրանսֆերային համակարգի բնութագրումը համաշխարհային ֆուտբոլում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Տրանսֆերային համակարգը ֆուտբոլում
1.1 Տրանսֆերային համակարգի առանձնահատկությունները
1.2 Ֆուտբոլային ակումբի տրանսֆերային գործո...

Էջ 35 Գին 15000 Դիտել

Երևան քաղաքի հյուրանոցային ցանցում հանդես եկող առանձնահատուկ ծառայությունները

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Հյուրանոցային ծառայություններ
1.1. Հյուրանոցային ծառայությունների էությունը և բովանդակությունը
1.2. Հյուրանոցային ծառայություն...

Էջ 66 Գին 29700 Դիտել

Տուրիզմի տարածական կազմակերպումը

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Տուրիզմի էությունը, նշանակությունը և կազմակերպման տեսական մոտեցումները
1.1 Տուրիզմը` որպես տնտեսության առանձին ճյուղ, դրա դերը և նշանակությու...

Էջ 37 Գին 16650 Դիտել

Զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների արդի վիճակը ՀՀ-ում

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Ենթակառուցվածքները՝ որպես զբոսաշրջության զարգացման հիմք
2. ՀՀ զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների ընդհանուր և տնտեսական բնութագիրը
3. ՀՀ...

Էջ 66 Գին 29700 Դիտել

Ուղևորափոխադրումների համակարգի կառավարման հիմնախնդիրները Երևան քաղաքում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Ուղևորափոխադրումների համակարգի դերն ու նշանակությունը քաղաքային տնտեսության մեջ
1.1. Ուղևորատար տրանսպորտի դերը քաղաքային տնտեսության համակար...

Էջ 62 Գին 28000 Դիտել
12345678