diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Տնտեսագիտություն այլ

Ուղևորափոխադրումների համակարգի կառավարման հիմնախնդիրները Երևան քաղաքում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Ուղևորափոխադրումների համակարգի դերն ու նշանակությունը քաղաքային տնտեսության մեջ
1.1. Ուղևորատար տրանսպորտի դերը քաղաքային տնտեսության համակար...

Էջ 62 Գին 28000 Դիտել

Մշակութային ժառանգությունը որպես զբոսաշրջության զարգացման ռեսուրս Հայաստանում

Բովանդակություն

1.2 Մշակութային ժառանգության դերը և նշանակությունը որպես զբոսաշրջության զարգացման ռեսուրս
Գլուխ 2. Հայաստանի տուրիստական ռեսուրսները
2.1 Բնական զբոսաշրջայի...

Էջ 49 Գին 22000 Դիտել

Մշակութային զբոսաշրջությունը ժամանակակից աշխարհում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Համաշխարհային մշակութային միջոցառումներն ու զբոսաշրջությունը
1.1 Մշակութային միջոցառումները` որպես իրադարձային տուրիզմի ձև
1.2...

Էջ 57 Գին 25500 Դիտել

Մաքսային քաղաքականությունը և դրա մշակման ու իրականացման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Մաքսային քաղաքականության իրականացման տեսական մոտեցումները
1.1. Մաքսային քաղաքականության էությունը, նպատակներն ու խնդիրները
1.2...

Էջ 69 Գին 31000 Դիտել

Վիզայի ազատականացումը որպես զբոսաշրջության զարգացման գործոն

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ՎԻԶԱՅԻ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԻԶԱՅԻ ԱԶԱՏԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ
1.1. Վիզայի հասկացությունը, տեսակները ...

Էջ 45 Գին 27000 Դիտել

Երևան քաղաքի զբոսաշրջային ներուժի ուսումնասիրություն

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Համայնքային զբոսաշրջության առանձնահատկությունները և տեղը զբոսաշրջության ոլորտում

Գլուխ 2. Երևան քաղաքի զբոսաշրջայի...

Էջ 75 Գին 30000 Դիտել

Արգելքների և սահմանափակումների կիրառման հիմնախնդիրը ԵԱՏՄ անդամակցության պայմաններում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Արգելքների և սահմանափակումների բնութագիրը և դրանց կիրառման տեսամեթոդաբանական հիմքերը
1.1. Արգելքների և սահամանափակումենրի էությունը և տնտեսակ...

Էջ 61 Գին 25 000 Դիտել

ՀՀ տրանսպորտի համակարգի արդի վիճակի վերլուծություն

Բովանդակություն
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈԻԽ 1. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԴԵՐԸ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈԻՄ
1.1. Երկրի տնտեսությունում երկաթուղային տրանսպորտի դերը որպես կարևորագույն ենթակառուցվածք
...

Էջ 65 Գին 28000 Դիտել

ՏՏ ոլորտի ֆինանսավորման ուղիներն ու խնդիրները

Բովանդակություն
Գլուխ 1. ՏՏ ոլորտի ֆինանսավորման ուղիներն ու խնդիրները
1. ՀՀ–ում ՏՏ ոլորտի ֆինանսավորման հիմնախնդիրները
2. ՀՀ ՏՏ ոլորտի ներկայացում և խթանում Հայաստանում ու արտերկ...

Էջ 20 Գին 8000 Դիտել

Սպասարկման ոլորտի արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Ծառայությունների ոլորտի էությունը և շուկան բնութագրող առանձնահատկությունները
1. 1 Ծառայությունների դերը և նշանակությունը տնտեսության մեջ
Էջ 72 Գին 30000 Դիտել

1234567