diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Տնտեսագիտություն այլ

Վիզայի ազատականացումը որպես զբոսաշրջության զարգացման գործոն

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ՎԻԶԱՅԻ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԻԶԱՅԻ ԱԶԱՏԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ
1.1. Վիզայի հասկացությունը, տեսակները ...

Էջ 45 Գին 27000 Դիտել

Երևան քաղաքի զբոսաշրջային ներուժի ուսումնասիրություն

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Համայնքային զբոսաշրջության առանձնահատկությունները և տեղը զբոսաշրջության ոլորտում

Գլուխ 2. Երևան քաղաքի զբոսաշրջայի...

Էջ 75 Գին 30000 Դիտել

Արգելքների և սահմանափակումների կիրառման հիմնախնդիրը ԵԱՏՄ անդամակցության պայմաններում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Արգելքների և սահմանափակումների բնութագիրը և դրանց կիրառման տեսամեթոդաբանական հիմքերը
1.1. Արգելքների և սահամանափակումենրի էությունը և տնտեսակ...

Էջ 61 Գին 25 000 Դիտել

ՀՀ տրանսպորտի համակարգի արդի վիճակի վերլուծություն

Բովանդակություն
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈԻԽ 1. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԴԵՐԸ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈԻՄ
1.1. Երկրի տնտեսությունում երկաթուղային տրանսպորտի դերը որպես կարևորագույն ենթակառուցվածք
...

Էջ 65 Գին 28000 Դիտել

ՏՏ ոլորտի ֆինանսավորման ուղիներն ու խնդիրները

Բովանդակություն
Գլուխ 1. ՏՏ ոլորտի ֆինանսավորման ուղիներն ու խնդիրները
1. ՀՀ–ում ՏՏ ոլորտի ֆինանսավորման հիմնախնդիրները
2. ՀՀ ՏՏ ոլորտի ներկայացում և խթանում Հայաստանում ու արտերկ...

Էջ 20 Գին 8000 Դիտել

Սպասարկման ոլորտի արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Ծառայությունների ոլորտի էությունը և շուկան բնութագրող առանձնահատկությունները
1. 1 Ծառայությունների դերը և նշանակությունը տնտեսության մեջ
Էջ 72 Գին 30000 Դիտել

Պատասխանատվության ապահովագրությունը միջազգային պրակտիկայում

Բովանդակություն
Գլուխ 1. Պատասխանատվության ապահովագրությունը միջազգային պրակտիկայում
1. 1. Պատասխանատվության ապահովագրության տեսակները զարգացած երկրներում
1. 2. Պատասխանատվության ...

Էջ 14 Գին 5000 Դիտել

Մաշվածության հաշվարկի առանձնահատկությունները անշարժ գույքի գնահատման համատեքստում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Անշարժ գույքի շուկայի հասկացությունը և էությունը
1. 1 Անշարժ գույքի բնորոշումը և դասակարգումը
1. 2Անշարժ գույքի շուկայի կառուցվածքը և ...

Էջ 66 Գին 29000 Դիտել

Աշխատանքային ստաժի ինստիտուտը ՀՀ կուտակային կենսաթոշակային համակարգում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Աշխատանքայի ստաժի հասկացությունը և էությունը
1.1 Աշխատանքային ստաժի հասկացությունը
1.2 Աշխատանքային ստաժի տեսակները և հաշվարկը
...

Էջ 61 Գին 25000 Դիտել

Արտաշես Հունանյանի և Վահրամ Խաչիկյանի գրաֆիկական ստեղծագործությունները

Բովանդակություն
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ ԱՌԱՋԻՆ
ԱՐՏԱՇԵՍ ՀՈՒՆԱՆՅԱՆԻ ԿՅԱՆՔԸ ԵՎ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
1.1 «Աբու-Լալա Մահարի» պոեմի նկարազարդումները
ԳԼՈՒԽ ԵՐԿՐՈՐԴ
ՎԱՀՐԱՄ Խ...

Էջ 34 Գին 14000 Դիտել
123456