diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Քրեական իրավունք

Քրեական իրավունքում մեղսունակության և անմեղսունակության որոշման հասկացությունը

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Մեղսունակության հասկացության սահմանումը և չափանիշները ՀՀ և ՌԴ քրեական իրավունքում
1.1 Մեղսունակության կոնցեպցիայի պատմական ասպեկտը Էջ 56 Գին 26000 Դիտել

Հանցագործությունների որակման առանձնահատկությունները խմբային հանցագործությունների դեպքում

Բովանդակություն
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ1. ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐԱԿՄԱՆ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
1.1.Հանցագործությունների որակման հասկացությունը և փուլերը
1.2. Հանցագործությու...

Էջ 61 Գին 25000 Դիտել

Հանցագործությունների որակման առանձնահատկությունները խմբային հանցագործությունների դեպքում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Հանցագործությունների որակման ընդհանուր բնութագիրը
1.1.Հանցագործությունների որակման հասկացությունը և փուլերը
1.2. Հանցագործությ...

Էջ 61 Գին 25000 Դիտել

Պետական դավաճանության և լրտեսության ընդհանուր բնութագիրը

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Սահմանադրական կարգի հիմունքների և պետության անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների ինստիտուտն ըստ ՀՀ և արտասահմանյան երկրների քրեակա...

Էջ 51 Գին 22000 Դիտել

Կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու հիմնահարցերը

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելը
1.1 Կալանավորման էությունը և նպատակները
1.2 Կալանավորման պայմանները միեդ և հհ վճռաբեկ դատար...

Էջ 30 Գին 12000 Դիտել

Փաստական սխալի դեպքում արարքի որակման առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Սխալի քրեաիրավական նշանակությունը, հասկացությունը և տեսակները
1.1. Սխալը քրեական իրավունքում և դրա հասկացությունը
1.2. Սխալի տ...

Էջ 55 Գին 22000 Դիտել

Մեղքի ձևեր

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1.Մեղքի ձևերը
1.1 Անզգուշությունը որպես մեղքի ձև
1.1.1. Հանցավոր ինքնավստահություն
1.1.2 Հանցավոր անփութություն
1.2...

Էջ 43 Գին 17000 Դիտել