diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Քրեական իրավունք

Проблема разграничения форм соучастия в уголовном праве

План дипломной работы
Введение
Глава 1 уголовно правовая характеристика формы соучастия
Пар 1- понятие форм соучастия в науке уголовного права
Пар 2- соотношение форм и ...

Էջ - Գին - Դիտել

Քրեական պատասխանատվությունը բռնաբարության համար

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Բռնաբարությունը որպես սեռական անձեռնմխելիության և սեռական ազատության դեմ ուղղված հանցագործություն
1.1.Սեռական անձեռնմխելիության և սեռ...

Էջ 52 Գին 23000 Դիտել

Ահաբեկչությունը որպես քրեաիրավական կատեգորիա

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Ահաբեկչության` որպես հասարակական երևույթի, ձևավորումն ու զարգացումը
Գլուխ 2. Ահաբեկչության քրեաիրավական բնութագիրը
§ 1. Ահաբեկչության ...

Էջ 56 Գին 24000 Դիտել

Հափշտակության հասկացությունն ու հատկանիշները

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Հափշտակության հասկացությունը և առանձնահատկությունները
1.1 Հափշտակության հասկացությունը և հատկանիշները
1.2 Հափշտակության հանցակազմի քրե...

Էջ 68 Գին 30000 Դիտել

Ճանապարհատրանսպորտային պատահարը թողնելու համար քրեական պատասխանատվության հիմնահարցերը

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի վայրը թողնելու համար քրեական պատասխանատվության ընդհանուր բնութագիրը
1.1 Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի վայրը...

Էջ 62 Գին 27000 Դիտել

Քրեական պատասխանատվությունը շորթման համար

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Շորթումը որպես սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություն
1.1 Սեփականության դեմ ուղղված հանցագործությունների ընդհանուր քրեաիրավական բ...

Էջ 60 Գին 26000 Դիտել

Քրեական իրավունքում մեղսունակության և անմեղսունակության որոշման հասկացությունը

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Մեղսունակության հասկացության սահմանումը և չափանիշները ՀՀ և ՌԴ քրեական իրավունքում
1.1 Մեղսունակության կոնցեպցիայի պատմական ասպեկտը Էջ 56 Գին 26000 Դիտել

Հանցագործությունների որակման առանձնահատկությունները խմբային հանցագործությունների դեպքում

Բովանդակություն
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ1. ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐԱԿՄԱՆ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
1.1.Հանցագործությունների որակման հասկացությունը և փուլերը
1.2. Հանցագործությու...

Էջ 61 Գին 25000 Դիտել

Հանցագործությունների որակման առանձնահատկությունները խմբային հանցագործությունների դեպքում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Հանցագործությունների որակման ընդհանուր բնութագիրը
1.1.Հանցագործությունների որակման հասկացությունը և փուլերը
1.2. Հանցագործությ...

Էջ 61 Գին 25000 Դիտել

Պետական դավաճանության և լրտեսության ընդհանուր բնութագիրը

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Սահմանադրական կարգի հիմունքների և պետության անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների ինստիտուտն ըստ ՀՀ և արտասահմանյան երկրների քրեակա...

Էջ 51 Գին 22000 Դիտել
12