diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Գյուղատնտեսական մելիորացիա

Գեղարքունիքի մարզի գյուղատնտեսական նշանակության հողերի բնակլիմայական պայմանների գնահատում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Գյուղատնտեսական հողերի գնահատումը և բնակլիմայական պայմանները
1.1 Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի գնահատման առանձնահատկությունները...

Էջ 21 Գին 18000 Դիտել