diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Քաղաքագիտություն

Քաղաքական զարգացման և արդիականացման հիմնախնդիրները հանրային կառավարման համակարգում

Բովանդակություն
1. Քաղաքական արդիականացման և զարգացման արժեհամակարգի էվոլյուցիան
2. Ինտեգրման քաղաքականությունը որպես հանրային կառավարման բարեփոխումների բաղադրիչ

Հատված Էջ 27 Գին 11000 Դիտել

Քաղաքացիների քաղաքական իրավունքի պաշտպանությունը ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն.

Գլուխ 1. Անձի քաղաքական իրավունքների և ազատությունների էությունն ու բովանդակությունը
1.1.Անձի քաղաքական իրավունքների և ազատությունների հասկաց...

Էջ 45 Գին 18000 Դիտել

Տեղեկատվական հասարակություն և տեղեկատվական պատերազմներ

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Գլուխ 1. Տեղեկատվական հասարակության և տեղեկատվական անվտանգության տեսական-մեթոդաբանական հիմքերը
1.1 Տեղեկատվական հասարակության և տեղեկատվակ...

Էջ 69 Գին 20.000 Դիտել