diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Քաղաքագիտություն

ՀՀ քաղաքական համակարգ, հասկացությունը

Բովանդակություն

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1. Ն.Մելքոնյան., «Քաղաքական PR-ի և իմիջմեյքինգի հիմունքներ».-Եր...

Էջ 51 Գին 21000 Դիտել

ՀՀ-ում ժողովրդավարական վերափոխումների նախադրյալները և խոչնդոտները

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ I Ժողովրդավարությունը որպես հասարակության քաղաքական զարգացածության ցուցանիշ
1.1 Ժողովրդավարությունը որպես քաղաքական մասնակցության հոմանի...

Էջ 53 Գին 25000 Դիտել

ԵՄ քաղաքականությունը հարավօսական և աբխազական հակամարտ

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Եվրամիությունը և տարածքային հակամարտությունները
1.1. Եվրամիությունը որպես արտաքին քաղաքական դերակատար
1.2. Եվրամիության քաղաքա...

Էջ 49 Գին 23000 Դիտել

Էներգիակիրների գործոնը կենտրոնական հանրապետությունների արտաքին քաղաքականությունում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Կենտրոնասիական երկրների էներգետիկ համակարգը 1990-ական թվականներին
1.1 Կենտրոնասիական երկրների տնտեսական ներուժը
1.2 Կենտրոնասի...

Էջ 70 Գին 33000 Դիտել

Խորհրդա-ամերիկյան հարաբերությունները 1960 – 1963թթ.

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքական կուրսի վերակառուցումը. ԱՄՆ – ԽՍՀՄ փոխհարաբերությունների վատթարացումը
Գլուխ 2. Կարիբյան ճգնաժամի բռնկումը և դր...

Էջ 54 Գին 25000 Դիտել

Ռուսաստանի քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում 1990-ական թվականներին

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. ՌԴ քաղաքականության հիմնական կողմերը հարավային կովկասում
1.1 Ռուսաստանի դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը Հարավային Կովկասի ...

Էջ 63 Գին 30000 Դիտել

Քաղաքական զարգացման և արդիականացման հիմնախնդիրները հանրային կառավարման համակարգում

Բովանդակություն
1. Քաղաքական արդիականացման և զարգացման արժեհամակարգի էվոլյուցիան
2. Ինտեգրման քաղաքականությունը որպես հանրային կառավարման բարեփոխումների բաղադրիչ

Հատված Էջ 27 Գին 11000 Դիտել

Քաղաքացիների քաղաքական իրավունքի պաշտպանությունը ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն.

Գլուխ 1. Անձի քաղաքական իրավունքների և ազատությունների էությունն ու բովանդակությունը
1.1.Անձի քաղաքական իրավունքների և ազատությունների հասկաց...

Էջ 45 Գին 18000 Դիտել

Տեղեկատվական հասարակություն և տեղեկատվական պատերազմներ

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Գլուխ 1. Տեղեկատվական հասարակության և տեղեկատվական անվտանգության տեսական-մեթոդաբանական հիմքերը
1.1 Տեղեկատվական հասարակության և տեղեկատվակ...

Էջ 69 Գին 20.000 Դիտել