diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Տնտեսական աշխարհագրություն

Եվրոպական միություն

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ առաջին: Եվրոպական միասնության նախադրյալները և ԵՄ կազմավորումը
1.1 Եվրոպական ինտեգրացիայի փուլերը
1.2 ԵՄ կազմավորումը և զարգացումը...

Էջ 66 Գին 26000 Դիտել

Զբաղվածություն և գործազրկությունը ՀՀ-ում սոցիալ ժողովրդական գործոնների նշանակությունը

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Սոցիալ-ժողովրդագրական խմբերը զբաղվածության մեջ
1.1. Զբաղվածություն և գործազրկություն, աշխատանքի շուկայի գործելու առանձնահատկությունները
...

Էջ 58 Գին 23000 Դիտել