diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Հասարակական գիտություններ այլ

Քաղաքների զարգացումը Ռուսիայում 14-15դդ

Բովանդակություն

Ներածություն
Քաղաքների զարգացումը Ռուսիայում 14-15-րդ դարերում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

1.Сахаров А.Н. "История Р...

Էջ 9 Գին 1.800 Դիտել

Ռուսիան խառնակ ժամանակներում Ռուսական առաջին և երկրորդ աշխարհազորերը

Բովանդակություն

Ներածություն
1.Խառնակ ժամանակների պատճառները և նախադրյալները
2.Ռուսական առաջին և երկրորդ աշխարհազորերը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականությա...

Էջ 15 Գին 2.000 Դիտել

Քաղաքագիտություն (աշխատանքների ցանկ յուրաքանչյուրը 13 էջ ծավալով)

1. Քաղաքական գաղափարների ծագումը Հին Աշխարհում
2. Քաղաքական գաղափարների ծագումը Միջնադարում
3. Քաղաքական գաղափարների ծագումը Նորագույն շրջանում
4. Հայ քաղաքական մտքի առանձնահատ...

Էջ 13 Գին 3900 Դիտել