diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Հասարակական գիտություններ այլ

Մոսկվայի և Կազանի լեզվաբանական դպրոցներ։ Ժողովրդահոգեբանական տեսություն։

Մոսկվայի լեզվաբանական դպրոցը ձևավորվում է 19 դ. 70-80 թթ. Մոսկվայի համալսարանում: Հիմնադիրներն են՝ Ֆ.Ֆ.Ֆորտունատովը, Դ.Ն.Ուշակովը, Մ.Մ.Պոկրովսկին, Ա.Մ.Պեշկովսկին, Ա.Ա.Շախմատովը և այլոք: Իրենց հայացքնե...

Էջ 13 Գին 4000 Դիտել

Հասարակություն-բնություն փոխհարաբերության զարգացման փուլերը և դրանց առանձնահատկությունները


Հասարակություն-բնություն փոխհարաբերության զարգացման փուլերը և դրանց առանձնահատկությունները

Էջ 6 Գին 1200 Դիտել

Հանրային դիվանագիտական արշավները սոցիալական ցանցերում

Բովանդակություն

Ներածություն
Հանրային դիվանագիտական արշավները սոցիալական ցանցերում
Եզրակացություններ
Գրականության ցանկ

1. Торкунов А.В. (ред.), Дипло...

Էջ 10 Գին 2000 Դիտել

Քաղաքների զարգացումը Ռուսիայում 14-15դդ

Բովանդակություն

Ներածություն
Քաղաքների զարգացումը Ռուսիայում 14-15-րդ դարերում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

1.Сахаров А.Н. "История Р...

Էջ 9 Գին 1.800 Դիտել

Ռուսիան խառնակ ժամանակներում Ռուսական առաջին և երկրորդ աշխարհազորերը

Բովանդակություն

Ներածություն
1.Խառնակ ժամանակների պատճառները և նախադրյալները
2.Ռուսական առաջին և երկրորդ աշխարհազորերը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականությա...

Էջ 15 Գին 2.000 Դիտել

Քաղաքագիտություն (աշխատանքների ցանկ յուրաքանչյուրը 13 էջ ծավալով)

1. Քաղաքական գաղափարների ծագումը Հին Աշխարհում
2. Քաղաքական գաղափարների ծագումը Միջնադարում
3. Քաղաքական գաղափարների ծագումը Նորագույն շրջանում
4. Հայ քաղաքական մտքի առանձնահատ...

Էջ 13 Գին 3900 Դիտել