diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Հարկեր հարկային քաղաքականություն

Հարկային հսկողության իրականացման ձևերը ու մեթոդները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1.
Հարկային հսկողության իրավական բնույթը
1.1. Հարկային մարմնի կողմից իրականացվող ստուգումների բնագավառը կարգավորող օրենսդրություն...

Էջ 65 Գին 28000 Դիտել

Հարկային վարչարարության բարեփոխումները ՓՄՁ ոլորտում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. ՓՄՁ-երի հարկման պարզեցված համակարգի տեսական հիմքերը
1.1 Հարկերի տնտեսական բովանդակությունը, գործառույթները և սկզբունքները
1.3 ...

Էջ 66 Գին 30000 Դիտել

Ուղղակի հարկերը, դրանց կազմի ու կառուցվածքի վերլուծությունը և գնահատումը ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Հարկերը որպես պետական բյուջեի եկամուտների գլխավոր աղբյուր
1.1. Հարկերի էությունը, տնտեսական նշանակությունը և բովանդակությունը
1.2. Պետ...

Էջ 65 Գին 29000 Դիտել

Փոքր բիզնեսի զարգացման արդի հիմնախնդիրները մանրածախ առևտրում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Փոքր բիզնեսի էությունը, նշանակությունը և դրա զարգացման հեռանկարները
1.1 Փոքր բիզնեսի էությունը և զարգացման միտումները
1.2. ՀՀ Փոքր բիզ...

Էջ 64 Գին 25000 Դիտել

ՓՄՁ փոքր և միջին ոլորտի հարկային և մաքսային բարենպաստ միջավայրի ձևավորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 2. ՓՄԲ աջակցության ենթակառուցվածքային միջազգային փորձը
2.1 ՓՄՁտնտեսությունը Ֆրանսիայում
2.2 ՓԲ աջակցության ենթակառուցվածքների ներքին և ար...

Էջ 49 Գին 19600 Դիտել

Բնօգտագործման և շրջակա միջավայրի պահպանության արտոնագրապայմանագրային կարգավորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Բնօգտագործման և շրջակա միջավայրի պահպանության կարգավորումը ՀՀ-ում
1.1 Բնօգտագործման և շրջակա միջավայրի պահպանության մեթոդները, սկզբու...

Էջ 66 Գին 27000 Դիտել

ՀՀ-ում կիրառվող ուղղակի հարկերը և դրանց բարեփոխման նպատակահարմարությունը

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1.Հարկերի դերը տնտեսական համակարգում
1.1.Հարկային համակարգի ձևավորման փուլերը ՀՀ-ում
1.2.Հարկերի էությունը և հարկման սկզբունքները...

Էջ 53 Գին 22000 Դիտել

ԱԱՀ զարգացման հեռանկարները ՀՀ հարկային համակարգում

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔԸ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ
1.1. Հարկային համակարգի բարեփոխումների անհրաժեշտությունը և կենսագործման արդյ...

Էջ 65 Գին 20.000 Դիտել