diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Կուրսային Քրեական դատավարություն

Դատական քննության արագացված կարգը

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Դատական քննության արագացված կարգի կիրառման հիմքերը և պայմանները
2. Դատական քննության արագացված կարգով դատական քննություն անցկացնելու և դատա...

Էջ 4 Գին 1.200 Դիտել

Դատական քննության հասկացությունը և ընդհանուր պայմանները

Բnվանդակnւթյnւն

Ներածnւթյnւն
1. Դատական քննության հասկացությունը և փուլերը
2. Դատական քննության արագացված ընթացակարգը
3. Դատական քննության ընթացքում մեղադրանքը փոփո...

Էջ 36 Գին 7.200 Դիտել

Դատավարական հարկադրանքի միջոցները

Բովանդակություն

Ներածություն
1.Դատավարական հարկադրանքի միջոցների հասկացությունը և դասակարգումը
2.Ձերբակալման հասկացությունը, տեսակները և կիրառման դատավարական կարգը
...

Էջ 35 Գին 5.000 Դիտել

Նախնական քննություն, նախնական քննություն կատարելու ընդհանուր պայմանները

Բովանդակություն

Ներածություն

1.Նախնական քննության հասկացությունը, նշանակությունը և խնդիրները
2.Հետաքննություն
3.Նախաքննություն
4.Նախնական քննության ը...

Էջ 29 Գին 4.000 Դիտել

Վարույթը վերաքննիչ դատարանում

Բովանդակություն

Ներածություն

1. Վերաքննիչ վարույթի հասկացությունը և նշանակությունը
2. Վերաքննիչ բողոքարկման առարկան, սուբյեկտները և ժամկետները
3. Վերաքննիչ ...

Էջ 17 Գին 2.500 Դիտել

Քննչական գործողություններ

Բովանդակություն

Ներածություն

1. Քննչական գործողությունների հասկացությունը և տեսակները
2. Հարցաքննություն, դրա տեսակները
3. Առերեսում
4. Զննում
...

Էջ 40 Գին 5.000 Դիտել

Ապացույցները և ապացուցումը քրեական դատավարությունում

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Ապացուցման գործընթացի հասկացությունը, նպատակը և հիմքը
2. Ապացուցման առարկան և սահմանները: Որոշակի ապացույցների առկայությամբ հաստատվող հանգ...

Էջ 40 Գին 6.000 Դիտել

Դատական որոշումների կատարումը

Բովանդակություն

Նախաբանշ
1. Դատական որոշումների կատարման փուլի հասկացությունը և նշանակությունըշ
2. Դատական որոշման օրինական ուժի մեջ մտնելը և այն կատարման հանձնելու դատավա...

Էջ 24 Գին 3.500 Դիտել

Քննիչի և հետաքննության մարմնի դատախազի գործողությունների և որոշումների բողոքարկումը դատարանում

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Դատական վերահսկողությունը մինչդատական վարույթի նկատմամբ
2. Քննիչի, հետաքննության մարմնի և դատախազի գործողությունների և որոշումների բողոքար...

Էջ 15 Գին 2.000 Դիտել