diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Ապահովագրական գործ

Ապահովագրության իրավական հիմքերը

Բովանդակություն
Ներածություն
1.Իրավական կարգավորումը ապահովագրության ոլորտում
2.Ապահովագրական իրավահարաբերությունների ծագումն ու դադարեցումը
3.Ապահովագրական պայմանագրերի օբ...

Էջ 15 Գին 4500 Դիտել

Ապահովագրական մարքեթինգ

Բովանդակություն
Ներածություն
1.Ապահովագրական մարքեթինգի էությունը
2.Մարքեթինգի կազմակերպման համակարգը
3.Ապահովագրական մարքեթինգի ծառայությունը
4.Ապահովագրության գովա...

Էջ 18 Գին 5400 Դիտել

Ապահովագրական գործունեության կազմակերպչական հիմունքները

Բովանդակություն
Ներածություն
1.Ապահովագրության կազմակերպչական համակարգը
2.Ապահովագրության մասնակիցները
3.Ապահովագրական միջնորդները
Եզրակացություն
Օգտագործված ...

Էջ 15 Գին 4500 Դիտել

Սոցիալական ապահովագրության համակարգի ձևավորման անհրաժեշտությունը շուկայական տնտեսության պայմաններում

Բովանդակություն
Ներածություն
1.Շուկայական տնտեսության առանձնահատկությունները:
2.Սոցիալական պաշտպանության էությունը շուկայական տնտեսության պայմաններում
Եզրակացություն
...

Էջ 12 Գին 3600 Դիտել

Ապահովագրական գործի էվոլուցիան

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Ապահովագրական գործի ծագման նախադրյալները և զարգացման փուլերը
2. Ապահովագրական շուկայի էությունը
3. Ապահովագրության դասակարգումը
4....

Էջ 18 Գին 5400 Դիտել