diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Հաշվապահական հաշվառում

Անվճարունակ կազմակերպության հաշվապահական հաշվեկշռի կառուցվածքը, գնահատման առանձնահատկությունները

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Ներածություն
Անվճարունակ կազմակերպության հաշվապահական հաշվեկշռի կառուցվածքը, գնահատման առանձնահատկությունները
Եզրակացություն
Օգտագործված...

Էջ 12 Գին 1.800 Դիտել

Արտադրական ծախսումների ամփոփ հաշվառման մեթոդները

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Ներածություն
1. Ծախսումների ամփոփ հաշվառման մեթոդի կախվածությունը արտադրության տեխնոլոգիական առանձնահատկություններից
2. Ծախսումների հաշվառման ա...

Էջ 10 Գին 1.800 Դիտել

Առևտրական կազմակերպության հիմնական միջոցները

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Ներածություն
1. Առևտրական կազմակերպության հիմնական միջոցները և դրանց դասակարգումը
2. Հիմնական միջոցների հաշվառման կարգը
Եզրակացություն Էջ 15 Գին 2.000 Դիտել