diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Հաշվապահական հաշվառում

Բանկային գաղտնիք

Բովանդակություն

Ներածություն
2.Սեփական կապիտալի էությունը
3.Սեփական կապիտալի բաղադրիչները
4.Սեփական կապիտալի ձևավորման գործընթացը
Գրականություն
...

Էջ 10 Գին 2000 Դիտել

Հաշվապահական վերահսկողության էությունը և անհրաժեշտությունը

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1.Հաշվապահական վերահսկողության էությունը և անհրաժեշտությունը կազմակերպությունում
2. Հաշվապահական վերահսկողության մեթոդաբանությունը և կ...

Էջ 20 Գին 4000 Դիտել

Անվճարունակ կազմակերպության հաշվապահական հաշվեկշռի կառուցվածքը, գնահատման առանձնահատկությունները

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Ներածություն
Անվճարունակ կազմակերպության հաշվապահական հաշվեկշռի կառուցվածքը, գնահատման առանձնահատկությունները
Եզրակացություն
Օգտագործված...

Էջ 12 Գին 1.800 Դիտել

Արտադրական ծախսումների ամփոփ հաշվառման մեթոդները

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Ներածություն
1. Ծախսումների ամփոփ հաշվառման մեթոդի կախվածությունը արտադրության տեխնոլոգիական առանձնահատկություններից
2. Ծախսումների հաշվառման ա...

Էջ 10 Գին 1.800 Դիտել

Առևտրական կազմակերպության հիմնական միջոցները

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Ներածություն
1. Առևտրական կազմակերպության հիմնական միջոցները և դրանց դասակարգումը
2. Հիմնական միջոցների հաշվառման կարգը
Եզրակացություն Էջ 15 Գին 2.000 Դիտել