diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Մագիստրոսական Աշխատանք Բնագիտական գիտություններ այլ

Թվաբանական հիմնական գործողությունները և նրանց դերը թվային բազմություննրի ընդլայնման տեսանկյունից

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ներածություն

Գլուխ 1. Թվաբանական գործողություններ. Գումարումը հանումը, բազմապատկումը և բաժանումը, որպես թվաբանական հիմնական գործողություններ

...

Էջ 45 Գին 15.000 Դիտել