diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Հասարակական գիտություններ այլ

Սոցիալական արդարությունը և պետության սոցիալական քաղաքականությունը

Բովանդակություն
Ներածություն
ԳԼՈՒԽ 1. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒ ԲԱՇԽՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ
1. 1 Բնակչության եկամուտների էությունը և ձևավորման աղբյուրները
1. 2 Եկամուտն...

Էջ 72 Գին 30000 Դիտել

Ժամանցային հաղորդումները հայաստանյան հեռուստաեթերում. Արմենիա և Շանթ հեռուսաընկերությունների օրինակով

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Հեռուստատեսային հաղորդումների տեսակներն ըստ բովանդակության և ձևաչափերի
Գլուխ 2. Ժամանցային հաղորդումները հայաստանյան հեռուստաալիքների ծրագրայ...

Էջ 31 Գին 11000 Դիտել

ԽՍՀՄ-ի արտաքին քաղաքականությունը և միջազգային իրադրությունը Հայրենական Մեծ պատերազմի նախօրեին

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ I. ԽՍՀՄ-ի պայքարը ևրոպայում կոլեկտիվ անվտանգության ստեղծման համար
Գլուխ II. Մյունխենյան համաձայնագիրը (1938 թ.) և ԽՍՀՄ-ի դիրքորոշումը
Գլո...

Էջ 50 Գին 20000 Դիտել

Մուսուլմանական համայնքները ԱՄՆ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1.ԱՄՆ-ում մուսուլմանական համայնքի ձևավորումը և նշանակությունը մուսուլմանական համայնքի զարգացման պատմությունը ԱՄՆ-ում
1.1 ԱՄՆ-ում մուսուլմանական ...

Էջ 49 Գին 20000 Դիտել

Գերմանիայի վերամիավորման արդյունքները

Բովանդակություն
Գլուխ 2. Գերմանիայի վերամիավորման արդյունքները
2.1. «Ներքին վերամիավորում»
2.2. Տնտեսական արդյունքները
2.3. Քաղաքական արդյունքները
2.4. Վերամիավորում...

Էջ 32 Գին 13000 Դիտել

Դեպքի վարման մեթոդաբանության կիրառումը ՀՀ համալիր սոցիալական ծառայություններում. դեպք վարողների դիրքորոշումների ուսումնասիրություն

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Համալիր սոցիալական ծառայությունը՝ որպես սոցիալական ծառայության տրամադրման առանձնահատուկ մոդել
1.1 Սոցիալական ծառայության ինտեգրման նպատակը և ...

Էջ 46 Գին 20000 Դիտել

Երևան քաղաքի մարզաառողջարանային ծառայությունների կազմակերպման առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Մարզաառողջարանային ծառայությունների բովանդակությունը
1.1 Ծառայությունների համակարգը
1.2 Մարզաառողջարանային ծառայությունների առանձնահատ...

Էջ 63 Գին 25000 Դիտել

Մարդակերպ բռոնզե մանրաքանդակը վաղ զարգացած երկաթի դարում Հայաստանում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Մարդակերպ արձանիկների ուսումնասիրության պատմությունը Հայաստանում
Գլուխ 2. Բրոնզե մարդակերպ արձանիկների դասակարգումը վաղ զարգացած երկաթի դարու...

Էջ 51 Գին 20000 Դիտել

Սիրո և հայրենիքի թեմաները Պաբլո Ներուդայի «Հոակին Մուրյետայի աստղը և մահը» պիեսում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ I
Պաբլո Ներուդայի «Հոակին Մուրիետայի աստեղային ժամն ու մահը» պիեսը
Գլուխ II
Ավազակի և ժաողովրդական ազատարարի համադրումը Մուրիետայի...

Էջ 30 Գին 12000 Դիտել

Փորձաշրջանը քաղաքացիական ծառայությունում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Փորձաշրջանը քաղաքացիական ծառայությունում
1.1. Փորձաշրջան հասկացությունը, նպատակը, խնդիրները
1.2. Փորձաշրջանը որպես մարդկային ռեսուրսնե...

Էջ 67 Գին 28000 Դիտել
12345678910