diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Հասարակական գիտություններ այլ

Իրանի միջուկային ծրագիրը ՀՀ դիքորոշումը

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Միջուկային զենքի փորձարկումները և միջազգային հարաբերությունները
Գլուխ 2. Միջուկային գործոնի իրավական հարցերի կարգավորումը. Մի...

Էջ 58 Գին 26000 Դիտել

Ամուսնական Կոնֆլիկտների լուծման գործընթացում սոցիալական աշխատողի միջամտության հնարավորությունը

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Ամուսնկան կոնֆլիկտների բնութագիրը և զարգացման առանձնաատկությունները
1.1 Ամուսնական կոնֆլիկտների հասկացությունը
1.2 Ամուսնական ...

Էջ 45 Գին 20000 Դիտել

Հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը ԱՄՆ-Թուրքիա հարաբերություններում 1990-2020-ական թթ.

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1․ Հայոց ցեղասպանությունը. Ճանաչումից հատուցում
1․1 Հայոց ցեղասպանության ճանաչման հիմնախնդիրը
1.2 Հայոց ցեղասպանության իրավաբանակ...

Էջ 65 Գին 31000 Դիտել

Պարսից ծոցի երկրների շուկան որպես այլընտրանքային արտահանման ուղղություն Հհ գյուղատնտեսական ապրանքների համար

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. ՀՀ և Պարսից ծոցի երկրների առևտրատնտեսական հարաբերությունների զարգացման նախադրյալները
1.1 ՀՀ և Պարսից ծոցի երկրների առևտրատնտեսական հա...

Էջ 80 Գին 38000 Դիտել

Ագրոզբոսաշրջության զարգացման հնարավորությունները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Զբոսաշրջության զարգացման նախադրյալներն ու հիմնական ուղղությունները ՀՀ-ում
1.1. Զբոսաշրջության ոլորտի դերը ՀՀ տնտեսության մեջ
1.2. Զբոս...

Էջ 61 Գին 26000 Դիտել

Երևան քաղաքի թափոնների կառավարման հիմնախնդիրները

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Քաղաքային թափոնների կառավարման արդյունավետության բարձրացման խնդիրը որպես տննտեսական զարգացման կայունության ապահովման հեռանկարային ուղղությու...

Էջ 54 Գին 25000 Դիտել

Երվանդ Քոչարի Սասունցի Դավթի ձիարձանը

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Երվանդ Քոչարի կյանքն ու ստեղծագործական ուղին
Գլուխ 2. Սասունցի Դավթի ձիարձանը
2.1 Ձիարձանի պատմությունը
2.2 Սասունցի Դա...

Էջ 70 Գին 32000 Դիտել

Զբոսաշրջության ապահովագրության զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում Նաիրի Ինշուրանս ընկերության օրինակով

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Զբոսաշրջության ապահովագրության էությունն ու առանձնահատկությունները
1.1. Զբոսաշրջության ապահովագրությունը որպես զբոսաշրջության ոլորտի ...

Էջ 60 Գին 28000 Դիտել

Համադրական բարդությունների տեսակները և նրանց ուսուցումը միջին դպրոցում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Համադրական բարդությունների տեսակները: Կցական բարդություններ
Գլուխ 2. Իսկական բարդություններ
Գլուխ 3. Համադրական բարդությունների ուսուց...

Էջ 36 Գին 15000 Դիտել

Համավարակի քաղաքական շահարկումները հայաստանյան մեդիայում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Համավարակի մուտքը Հայաստան. լուսաբանման յուրահատկությունները
Գլուխ 2. Համավարակի լուսաբանման մանիպուլատիվ երանգավորումները հայաստանյան լրատվա...

Էջ 22 Գին 8000 Դիտել