diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Հասարակական գիտություններ այլ

Ագրոզբոսաշրջության զարգացման հնարավորությունները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Զբոսաշրջության զարգացման նախադրյալներն ու հիմնական ուղղությունները ՀՀ-ում
1.1. Զբոսաշրջության ոլորտի դերը ՀՀ տնտեսության մեջ
1.2. Զբոս...

Էջ 61 Գին 26000 Դիտել

Երևան քաղաքի թափոնների կառավարման հիմնախնդիրները

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Քաղաքային թափոնների կառավարման արդյունավետության բարձրացման խնդիրը որպես տննտեսական զարգացման կայունության ապահովման հեռանկարային ուղղությու...

Էջ 54 Գին 25000 Դիտել

Երվանդ Քոչարի Սասունցի Դավթի ձիարձանը

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Երվանդ Քոչարի կյանքն ու ստեղծագործական ուղին
Գլուխ 2. Սասունցի Դավթի ձիարձանը
2.1 Ձիարձանի պատմությունը
2.2 Սասունցի Դա...

Էջ 70 Գին 32000 Դիտել

Զբոսաշրջության ապահովագրության զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում Նաիրի Ինշուրանս ընկերության օրինակով

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Զբոսաշրջության ապահովագրության էությունն ու առանձնահատկությունները
1.1. Զբոսաշրջության ապահովագրությունը որպես զբոսաշրջության ոլորտի ...

Էջ 60 Գին 28000 Դիտել

Համադրական բարդությունների տեսակները և նրանց ուսուցումը միջին դպրոցում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Համադրական բարդությունների տեսակները: Կցական բարդություններ
Գլուխ 2. Իսկական բարդություններ
Գլուխ 3. Համադրական բարդությունների ուսուց...

Էջ 36 Գին 15000 Դիտել

Համավարակի քաղաքական շահարկումները հայաստանյան մեդիայում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Համավարակի մուտքը Հայաստան. լուսաբանման յուրահատկությունները
Գլուխ 2. Համավարակի լուսաբանման մանիպուլատիվ երանգավորումները հայաստանյան լրատվա...

Էջ 22 Գին 8000 Դիտել

Ֆիզիկական հաշմանդամության առանձնահատկություները

Բովանդակություն
1. Ֆիզիկական հաշմանդամության դրսևորման առանձնահատկությունները և դրսևորումները երեխաների պարագայում
2. Ֆիզիկական հաշմանդամության հետևանքով առաջ եկած սոցիալական հիմնախնդիրն...

Էջ 9 Գին 4000 Դիտել

Ֆաշիստական Իտալիայի արտաքին քաղաքականությունը 1922 — 1940թթ.

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Իտալիայի ներքաղաքական դրությունը ֆաշիստական իշխանության առաջին շրջանում (1920 – 30-ական թթ.)
1.1 Ֆաշիստական կարգերի հաստատումն ու ամրապնդումը...

Էջ 56 Գին 26000 Դիտել

Քարոզչական պատերազմները միջազգային հարաբերություններում․ Հայ- ադրբեջանական հակամարտությունների օրինակով

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Քարոզչական պատերազմները միջազգային հարաբերություններում
1.1 «Քարոզչական պատերազմ» հասկացության սահմանումը, նպատակներն ու տեսակները Էջ 47 Գին 22000 Դիտել

Քաղաքավարության լեզվական արտահայտչամիջոցներն անգլերենում և հայերենում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Քաղաքավարությունը որպես հասարակական երևույթ
1.1 Ինչ է ‹‹քաղաքավարությունը››
1.2 Քաղաքավարությունը լեզվամշակութաբանական տեսանկյ...

Էջ 39 Գին 18000 Դիտել