diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Քրեական դատավարություն

Քրեական գործ հարուցելը

Բովանդակություն

Ներածություն

1.Քրեական գործ հարուցող մարմինները և պաշտոնարար անձինք
2.Քրեական գործի հարուցման առիթները և հիմքերը
3.Քրեական գործ հարուցելու կ...

Էջ 18 Գին 3.000 Դիտել

Վարույթը վճռաբեկ դատարանում

Բովանդակություն

Ներածություն

1. Վճռաբեկ վարույթի հասկացությունը և խնդիրները:
2.Վճռաբեկ բողոք բերելու իրավունք ունեցող անձինք, բողոքարկման հիմքերը և կարգը
3...

Էջ 12 Գին 1.500 Դիտել

Գույքային հարցերը քրեական դատավարությունում

Բովանդակություն

Ներածություն

1. Քաղաքացիական հայցը քրեական դատավարությունում
2. Աշխատանքի վարձատրությունը և ծախսերի հատուցումը
3. Դատական ծախսերը
Էջ 11 Գին 1.500 Դիտել

Անչափահասների գործերով վարույթի կարգը

Բովանդակություն

Ներածություն

1. Անչափահասների գործերով վարույթի ընդհանուր նկարագիրը

2. Անչափահասների գործերով իրականացվող նախնական և դատական քննության առան...

Էջ 16 Գին 2.400 Դիտել