diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Կուրսային Մակրոտնտեսագիտություն

Տնտեսական պարբերաշրջաններ և ճգնաժամեր

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Տնտեսական պարբերաշրջանների էությունը և փուլերը
2. Տնտեսական ճգնաժամերի հիմնական տեսակները և դրանց առանձնահատկությունները
3. Տնտեսական ճգնաժա...

Էջ 15 Գին 2.000 Դիտել

Կաթնամթերքի համաշխարհային առաջարկ և պահանջարկ

Բովանդակություն

Ներածություն
1.Կաթնամթերքի համաշխարհային առաջարկ և պահանջարկ: ՀՀ վերջին 5 տարում որքա՞ն կաթնամթերք է ներմուծվել
2. ՀՀ-ում ի՞նչ մանրածախ գներով է վաճառվում...

Էջ 10 Գին 3.000 Դիտել